تعمیرات تخصصی کولرگازی و پکیج در تهران

در هنگام ن نصب و لوله کشی یخچال به نکات زیر توجه کنید
1- از لوله های استاندارد مسی (ACR) در لوله کشی استفاده کنید.
۲- برای به حداقل رساندن احتمال سایش و لرزش در محل عبور لوله ها از روی بدنه ی یخچال، از واشرهای لاستیکی مخصوصی استفاده کنید.
۳- در هنگام لوله کشی دقت کنید که کشش اضافی و خم تند در لوله ایجاد نکنید زیرا باعث شکستگی و یا پاره شدن آن می شود.
۴- در نزدیکی محل اتصال لوله ها به کمپرسور بر روی آن ها حلقه های ضد ارتعاش ایجاد کنید تا لرزش کمپرسور به لوله ها منتقل نشود (حلقه ها به صورت فنر عمل کرده و از انتقال ارتعاشات کمپرسور به سایر قسمت ها جلوگیری می کنند).
۵- برای جلوگیری از تعریق و چکه کردن لوله ی مکش آن را عایق پیچی کنید.
۶- به منظور کیپ کردن و گرفتن منافذ لوله ها در محل ورود به کابینت یخچال، از چسب های خمیری مخصوص استفاده کنید.
۷- لوله ی مویین را بیش از اندازه وارد فیلتر درایر نکنید چون امکان دارد با صفحه های مشبک فیلتر درایر برخورد نموده و آن ها را پاره کند.
۸- بعد از بریدن لوله ی مویین با انبر لوله مویین بر، دهانه ی آن را از نظر باز بودن کنترل کنید.

6-3-دستور کار شماره ی 1: نصب و لوله کشی قسمت های مختلف یک یخچال خانگی
وسایل و ابزار موردنیاز: دستگاه جوش اکسی استیلن با مشعل جوشکاری، سیم جوش نقره، روانساز نقره، لوله ی مسی نمره ی ۸، لوله ی مسی نمره ی ۶، آچار بکس، آچار فرانسه، انبردست، پیچ گوشتی دوسو و چهارسو، لوله بر مسی، متر، اهم متر، پیچ خودکار، فیلتر درایر جوشی، فنر خم کاری، انبر بریدن لوله ی مویین یا سوهان سه گوش، ابزار لاله کردن لوله مسی.   تعمیر کولر گازی


مراحل انجام کار
1- با لوله بر، لوله ای به طول تقریبی ۲ متر ببرید و دو طرف آن را برقو بزنید (لوله ی نمره ی 8).
٢- لوله ی فوق را به انتهای لوله ی مسی اواپراتور فرو ببرید و سپس مشعل را روشن کنید و با شعله ی احیاکننده آن را جوش نقره دهید.
٣- از باز بودن مسیر لوله ی موئین اطمینان حاصل کنید. سپس لوله ی مویین را به ابتدای لولهی مسی اواپراتور جوش نقره دهید.
۴- بعد از اتمام جوشکاری مشعل را خاموش کنید و قسمتی از لوله ی مویین را به دور لوله ی مکش بپیچانید.
۵- لوله های اتصال داده شده به اواپراتور را از سوراخ کابینت یخچال خارج کنید.
۶- اواپراتور را با پیچ خودکار ضدزنگ در محل مخصوص و به فاصله ی ۲ سانتی متری از سقف و ۵ سانتی متری از دو طرف و عقب کابینت یخچال نصب کنید (لوله های اتصالی به اواپراتور باید در بالا قرار بگیرند).
۷- لوله ی مکش و لوله ی مویین خارج شده از بدنه ی يخچال را به طرف پایین خم °۹۰ بدهید به طوری که به محل نصب کمپرسور برسند.
۸- کندانسور را به فاصله ی ۳ الی ۵ سانتی متر، بر روی عقب بدنه ی یخچال و بر روی گیرههای مخصوص نصب کنید.
۹- لاستیک های پایه ی موتور (لرزه گیرها) را بر روی پایه های کمپرسور نصب کنید و سپس بوش های فلزی را درون آن ها قرار دهید.
۱۰- روغن کمپرسور را چک کنید.
۱۱- سیم پیچ کمپرسور را نیز، از نظر نداشتن قطعی و اتصال بدنه، با اهم متر آزمایش کنید.
۱۲- در صورت سالم بودن کمپرسور، آن را با برق آزمایش کنید و مطمئن شوید کمپرسور دارای مکش و دهش مناسب است.
۱۳- کمپرسور را بر روی شاسی در جای مخصوص قرار دهید و سپس به وسیله ی پیچ و مهره آن را محکم کنید، به طوری که لوله ی دهش در طرف لوله ی ورودی کندانسور قرار گیرد.
۱۴- مشعل جوشکاری را روشن کنید.
۱۵- درپوش پلاستیکی فیلتر درایر را بردارید. یک طرف آن را به انتهای کندانسور (طرف با دهانهی قطر بزرگ تر) و طرف دیگر آن را (طرف با دهانه ی قطر کوچک تر) به ابتدای لوله ی مویین جوش نقره دهید.
۱۶- لوله ی ورودی کندانسور را به لوله ی رانش کمپرسور و لوله ی مکش نمره ی ۸ را به لولهی مکش کمپرسور با جوش نقره جوش دهید. اگر لوله های کندانسور فولادی باشد از جوش برنج استفاده کنید.
۱۷- یک لوله ی مسی نمره ی ۶ به طول تقریبی ۳۰ سانتی متر را ببرید و آن را بر روی لوله ی شارژ کمپرسور جوش نقره دهید.
تذکر: این دستور کار برای یخچال واقعی نوشته شده است. در صورت در دسترس نبودن يخچال واقعی هنرآموزان عزیز می توانند اسکلتی مشابه اسکلت یخچال با استفاده از پروفیل ساخته و کندانسور، اواپراتور و کمپرسور را بر روی آن نصب نمایند و مراحل کار را مطابق دستور کار اجرا نمایند