تعمیرات تخصصی کولرگازی و پکیج در تهران


لوله های یخچال های خانگی از جنس مس یا آلومینیم هستند و به قسمت های مختلف سیکل تبرید، با جوش نقره اتصال داده می شوند. چون جوش دادن لوله های آلومینیم با جوش نقره ممکن نیست، طول کوچکی از لوله ی مسی را به لوله ی آلومینیمی اتصال می دهند که در بازار موجود است، تا سپس بتوان آن ها را با جوش نقره به قسمت های مختلف سیکل تبرید متصل کرد.
لوله ی دهش (رانش) کمپرسور مستقیماً به لوله ی ورودی کندانسور متصل می شود که لوله ی گاز داغ سیکل را تشکیل می دهد و از جنس مس است. خروجی کندانسور لوله ی مایع است و به ابتدای اواپراتور لوله ی مویین قرار می گیرد. بین لوله ی مکش کمپرسور و انتهای اواپراتور نیز لوله ی مسی نمره ی ۶ قرار می گیرد (در اواپراتورهایی که لوله ی مویین درون لوله ی مکش قرار می گیرد لوله ی مذکور نمره ی ۸ بایستی انتخاب شود) که لوله ی مکش سیکل تبرید را تشکیل می دهد. برای شارژ سیکل تبرید یخچال بر روی لوله ی شارژ کمپرسور، یک لوله ی نمره ی ۶ به طول ۳۰ سانتی متر بایستی جوش داده شود. تعمیر کولر گازی

تجهیزات جانبی لوله کشی سیکل تبرید
لوله ی مويين: لوله ی مویین بین انتهای فیلتر درایر و ابتدای اواپراتور قرار می گیرد. به منظور تبادل حرارت بین لوله ی مایع (لوله ی مویین) و لوله ی مکش مقداری از طول لوله ی مویین (حدوداً نصف طول آن) را به لوله ی مکش اتصال می دهند (درون لوله ی مکش قرار می گیرد و یا در امتداد طول این لوله به آن جوش داده می شود).
قطر و طول لوله ی مویین براساس قدرت کمپرسور انتخاب می شود.

فیلتر درایر (صافی خشک کن): در سیکل تبرید یخچال به منظور جلوگیری از نفوذ و عبور هرگونه ذرات و مواد زاید، مانند براده های فلز، به سیستم (به دلیل وجود توری با چشمه های ریز در داخل فیلتر) و جذب رطوبت (به وسیله ی ماده ی سفیدرنگ و جامدی به نام سیلیکاژل) از مادهی مبرّد، از فیلتر درایر استفاده می شود. فیلتر درایر در خط مایع بعد از کندانسور و قبل از لوله ی مویین نصب می شود. دو نوع فیلتر درایر وجود دارد: جوشی و مهره ای (دنده ای).
در یخچال و فریزرهای خانگی از فیلتر درایر جوشی استفاده می شود. این فیلتر درایر غیرقابل تعمیر است و در معرض هوا رطوبت را جذب می کند؛ در نتیجه اشباع شده و خاصیت خود را از دست می دهد. به همین جهت با تعمیر یا تعویض لوله ها یا دیگر قسمت های سیکل تبرید بایستی فیلتر درایر نیز تعویض شود. هم چنین بعد از برداشتن درپوش های فیلتر درایر باید آن را بلافاصله نصب کرد تا اشباع و غیرقابل استفاده نشود.


آکومولاتور (تله مایع): آکومولاتور عبارت است از لوله ای کوتاه (در حدود cm20) و قطور (در حدود ′۱) که وظیفه ی آن جلوگیری از ورود مایع خروجی از اواپراتور به قسمت مکش کمپرسور است؛ هم چنین باعث یک نواخت حرکت کردن و کاهش صدای حرکت گاز درون لوله ی مکش
می شود.
آکومولاتور بر روی بعضی از انواع اواپراتورها و در انتهای لوله ی خروجی آن نصب می شود و معمولاً از جنس اواپراتور می باشد و در بعضی از دستگاه ها بر روی خط مکش بلافاصله بعد از اواپراتور نصب می شود .