تعمیرات تخصصی کولرگازی و پکیج در تهران


اواپراتور در قسمت بالای کابینت داخلی یخچال به وسیله ی چهار عدد پیچ خودکار ضدزنگ و به فاصله ی تقریبی ۳ سانتی متری از سقف کابینت و به فاصله ی تقریبی ۵ سانتی متری از دو طرف و عقب کابینت یخچال نصب می شود. فاصله ی مذکور را به منظور سرازیر شدن هوای سرد از اواپراتور به تمام فضای داخلی یخچال در نظر گرفته اند.  تعمیر کولر گازی

جنس اواپراتورهای يخچال خانگی از صفحات آلومینیمی و یا لوله های مسی که به دور یک قفسه از جنس گالوانیزه پیچیده شده، ساخته شده، است.

اواپراتور دارای دو لوله ی اتصالی است که یکی از آن ها به انتهای لولهی مویین (لوله ی ورودی) جوش می شود و دیگری (لوله ی خروجی) که در بعضی از انواع اواپراتورها آکومولاتور به آن متصل شده است به لوله ی مکش یخچال متصل می گردد.

توجه داشته باشید که در هنگام نصب اواپراتور باید لوله های ورودی و خروجی آن به طرف بالا قرار بگیرند.
در بعضی از انواع اواپراتورها لوله ی ورودی به اواپراتور (لوله ی مویین) درون لوله ی مکش آن قرار می گیرد. (به منظور ایجاد مبدل حرارتی) لذا از نظر ظاهری اواپراتور فقط دارای یک لولهی اتصال است ولی عملاً دارای دو لوله می باشد. در این نوع اواپراتورها چون قسمتی از فضای داخلی لوله ی مکش توسط لوله ی مویین اشغال می شود، لوله ی مکش آن ها بزرگ تر از لولهی مکش اواپراتورهایی است که دو لوله ی مستقل دارند.

از نظر بازدهی کار، اواپراتورهای به اصطلاح یک لوله ای بازدهی بیش تری دارند (چون سطح تماس لوله ی مویین با گاز سرد لوله ی مکش بیش تر از اواپراتورهایی است که دو لوله ی مستقل دارند) ولی تعمیر این نوع اواپراتورها مشکلتر از اواپراتورهای با دو لوله ی مستقل می باشد؛ به ویژه اگر اشکال در لوله ی مویین باشد که بایستی تعویض گردد. اغلب سرویس کاران در این مورد اواپراتور یک لوله ای را به دو لوله ای تبدیل می کنند و لوله ی مویین را عوض می کنند.