تعمیرات تخصصی کولرگازی و پکیج در تهران


کندانسور یخچال های خانگی با جریان طبیعی هوا خنک می شوند. به منظور مقاوم بودن این کندانسورها در برابر ضربات مکانیکی، جنس لوله های آن ها را معمولاً از فولاد انتخاب می کنند. در یخچال ها دو نوع کندانسور استفاده می شود، سیمی و صفحه ای.   تعمیر کولر گازی
الف) کندانسور سیمی: در این نوع کندانسور به لوله های کندانسور سیم های نازک آهنی جوش داده شده است تا سطح تماس کندانسور با هوا افزایش یابد و در نتیجه بر قدرت دفع گرمای آن افزوده شود.
ب) کندانسور صفحه ای: در این نوع کندانسور به منظور افزایش سطح تماس کندانسور با هوا لولههای کندانسور بر یک صفحه ی بزرگ فلزی نصب می شود. کندانسور بایستی بر روی گیرههای (پایه های) مخصوصی و به فاصله ی ۳ الی ۵ سانتی متری بدنه ی یخچال و در قسمت عقب نصب شود.

هر کندانسور دارای دو لوله ی ورودی و خروجی است. لوله ای که به ردیفهای بالایی کندانسور می رود لوله ی ورودی آن است و به لوله ی رانش کمپرسور وصل می شود.

لوله ی خروجی نیز در قسمت پایین کندانسور و به فیلتر درایر متصل می گردد.