تعمیرات تخصصی کولرگازی و پکیج در تهران


کندانسور (تقطیر کننده) یکی دیگر از اجزای اصلی سیکل تبرید است که در آن گاز داغ خارجشده از لوله ی دهش کمپرسور، تقطیر و تبدیل به مایع می شود.
جنس لوله های کندانسور معمولاً فولادی و یا مسی است که بایستی تحمل فشارهای زیاد و ضربه های مکانیکی را داشته باشد. کندانسور در اثر ضربه و پوسیدگی ممکن است سوراخ شود که برای تعیین محل نشت یا عدم نشت بایستی آن را با گاز ازت تحت فشار قرار داد و تمام قسمت های آن را با محلول كف صابون آزمایش کرد.
برای برطرف کردن نشت کندانسورهای فولادی از جوش برنج و برای کندانسورهای مسی از جوش نقره استفاده می کنند. در صورتی که سوراخ های لوله های کندانسور به علت پوسیدگی زیاد باشد باید آن را تعویض نمود.
تعمیر کولر گازی

ستور کار شماره ی ۱۳: آزمایش نشت کندانسور
ابزار و وسایل موردنیاز: ابزار و وسایل موردنیاز دستور کار شماره ی ۱۲.
مراحل انجام کار: طبق دستور کار شماره ی 12 عمل کنید با این تفاوت که در ردیف 3 فشار گاز ازت را بر روی رگولاتور کپسول ازت، می توانید تا psig200 تنظیم کنید.
پرسش های فصل دوم
1- اساس کار کمپرسورهای تناوبی را توضیح دهید.
۲- اجزای یک کمپرسور تناوبی بسته را نام ببرید.
٣- فرق بین کمپرسورهای نیمه بسته با بسته را بیان کنید.
۴- شیرهای سرویس بر چند نوع اند و در چه نوع کمپرسورهایی به کار برده می شوند؟
۵- اگر مقدار روغن موجود در کمپرسور از حد لازم بیش تر یا کم تر شود چه مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت؟
۶- الف) در چه مواقعی سلکتور مولتی متر را بر روی رنج K10R× اهم قرار می دهند؟
ب) در چه مواقعی سلکتور مولتی متر را بر روی رنج 1R× اهم قرار می دهند؟
۷- موارد استفاده از مانیفولد سرویس را بنویسید و ذکر کنید که شیلنگ های قرمز، زرد و آبی بایستی به کجا متصل شوند؟
۸- نحوه ی تشخیص پایانه های (ترمینال های) سیم پیچ یک کمپرسور بسته توسط اهم متر را بیان کنید.
۹- خازن ها چند نوع اند؟ آن ها را نام ببرید.
۱۰- چرا بر روی اغلب کمپرسورها جریان نامی آن ها درج نمی شود و فقط جریان راه اندازی آن ها نوشته می شود؟
۱۱- اگر گاز درون لوله ی مویی ترموستات خارج گردد و یا این که حرکت نکند (به علت له شدن) ترموستات چه ایرادی پیدا می کند؟
۱۲- وظایف تایمر دیفراست و ترمودیسک را بنویسید.
۱۳- هیتر دیفراست سیکل تبریدی دائماً توسط ترمودیسک از مدار خارج می گردد. دلایل این امر چیست؟
۱۴- چرا ترموستات باید دارای دامنه ی کار (دیفرانسیل کلید) باشد؟
۱۵- معایب و محاسن هیترهای دیفراست با بدنه ی فلزی و بدنه ی شیشه ای را بنویسید.
۱۶- اورلود چیست؟
۱۷- چرا اغلب کندانسورهای دستگاه های تبرید را از لوله های فولادی می سازند؟
۱۸- چرا باید اورلود به بدنه ی کمپرسور چسبیده باشد؟
۱۹- آیا فشار تست کندانسور و اواپراتور به یک اندازه است؟ چرا؟
تذکر: پرسش ها و پاسخ های آن را در دفتر گزارش کار بنویسید و جهت بررسی به هنرآموز کارگاه تحویل دهید.